شیوه حمل و ارسال

سفارش‌های ثبت شده در سایت مرکز خرید آنلاین گالری لباس ستاره پس از دریافت تاییدیه از مشتری، جهت ارسال و تحویل به اداره پست آماده خواهد شد.
شیوه ارسال از طریق پست پیشتاز: کلیه سفارش‌ها با مبلغ خرید بالاتر از 1.400.000 تومان به صورت رایگان، در سفارش‌های با مبلغ خرید 1200.000 تا 1.400.000 تومان هزینه 49000 تومان، در سفارش‌های با مبلغ خرید 1.000.000 تا 1.200.000 تومان، با هزینه 55.000 تومان و در خریدهای کمتر از 1.000.000 تومان، 59.000 تومان به عنوان هزینه بسته‌بندی و ارسال دریافت خواهد شد.
شیوه ارسال از طریق تیپاکس: کلیه سفارش‌ها با مبلغ خرید بالاتر از 1.400.000 تومان به صورت رایگان، در سفارش‌های با مبلغ خرید 1200.000 تا 1.400.000 تومان هزینه 59.000 تومان، در سفارش‌های با مبلغ خرید بیشتر از 1.000.000 تا 1.200.000 تومان هزینه 65000 تومان و در خریدهای کمتر از 1.000.000 تومان، 69.000 تومان به عنوان هزینه بسته‌بندی و ارسال دریافت خواهد شد.
شیوه تحویل حضوری: در صورت انتخاب تحویل به صورت حضوری هزینه بسته‌بندی و ارسال به مبلغ 25.000 تومان دریافت خواهد شد.